Impact factor


The Departed (Martin Scorsese, 2006)

My essay On Icarus’ Wings. The Cinematic Experience of Falling Bodies has been published in issue 4 of Czech journal Iluminace – The Journal of Film Theory, History and Aesthetics. The essay describes the ways in which the film spectator experiences physically and psychically the cinematic representation of falling human bodies, with particular regard to the culmination of this movement: the impact. The latter is usually not shown on screen because of its psycho-physiological ‘violence’. Cinema employs a series of stylistic strategies – ‘replacement’, ‘obscuration’, ‘diversion’, ‘interposition’ intended to represent the unrepresentable. To explain how these strategies operate, I draw upon both recent neurocognitive experiments and classic experimental psychology demonstrations on visual occlusion and evaluate their implications for film aesthetics. The essay concludes with a brief analysis of a short film on 9/11 by A. G. Iñàrritu in order to illuminate the bond forged between the aforementioned strategies and the symbolic dimensions of the film viewing experience.

Tamtéž lze lokalizovat také téma studie Adriana D’Aloii nazvané „Na Ikarových křídlech“. Její autor se zabývá zdánlivým paradoxem divákova prožitku filmové reprezentace těla ve volném pádu: třebaže dopad těla není téměř nikdy ve filmu plně ukázán, divák emocionálně zakouší pád jako by dokončen byl. Divákově reakci lze podle D’Aloii porozumět na pozadí psychologického a neurovědeckého výzkumu vnímání na cíl zaměřeného jednání. Stejně jako Smithem zkoumaný úlek a bezprostřední empatie, patří i hrůza z pádu lidského těla mezi repertoár základních divákových reakcí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s